Rutt

Här kan du hitta information om den planerade rutten vi tänkt att färdas från Lindesnes fyr till Nordkap. Den är framarbetad med hjälp av kartstudier, genom att läsa på hur andra har gått turen innan och telefonsamtal till personer med god lokalkännedom. Detta är endast en beräknad färdväg och den kan komma att ändras under turens gång. Det är många faktorer som påverkar framkomlighet och vägval. Då turen pågår under lång tid kan snöläget tvinga oss ner från fjäll till färd på bar väg med pulkan på hjul. I Norge finns många stora regulerade vattendrag. Detta gör isläget extremt oförutsägbart. Detta kommer självklart också att påverka den planerade rutten. Ytterligare en faktor är vädret. Hårda vindar och snöstorm kan gör att vi söker oss ner från fjäll till skogslandskapets mer skyddande natur.

Karta 

Nedan presenteras turen på karta via Google Maps. Lägg märke till att kartan är uppdelad i två olika delar, Södra Kartan och Norra Kartan. Detta då systemet inte klarar att hantera all information på samma kartblad. För större kartbild klicka på ”View Larger Map” under respektive karta.

Boende inne DNT eller STF Planerat boende inne DNT eller STF
Boende inne Privat Planerat boende inne Privat
Möjligt boende inne DNT eller STF Eventuellt boende inne DNT eller STF
Möjligt boende inne Privat Eventuellt boende inne Privat
Boende tält Boende Tält
Depå Depå

Södra kartan Lindesnes fyr – Kilpisjärvi

Norra kartan Kilpisjärvi – Nordkap

Rutten i etapper

Hela turen har delats upp i 11 etapper som bygger på vart depåerna hämtas upp efter vägen. Totalt beräknas hela turen att ta 140 dagar fördelat på 105 färddagar, 15 vilodagar samt 20 extradagar. Extradagarna är inplanerade för oförutsedda händelser som förhindrar färd som exempelvis dåligt väder eller sjukdom. Självklart kan vi omöjligt på förhand veta när vi kommer att behöva nyttja dessa extradagar, men det känns skönt att ha dem att tillgå för att kunna komma fram i närheten av beräknat slutdatum. Behövs dom inte för att ligga inblåst i tältet så kan dom istället nyttjas som finvädersdagar. Det är dagar då vi inte färdas på rutten utan kanske kan göra en härlig topptur istället.

Etapp 1 Lindesnes fyr – Ljosland
Datum: 5/1 – 11/1
Antal dagar: 5 färddagar, 1 vilodag, 1 extradag
Sträcka: 102 km

Etapp 2 Ljosland – Haukeliseter
Datum: 12/1 – 23/1
Antal dagar: 9 färddagar, 1 vilodag, 2 extradagar
Sträcka: 166 km

Etapp 3 Haukeliseter – Tyinkrysset
Datum: 24/1 – 6/2
Antal dagar: 12 färddagar, 2 vilodagar, 3 extradagar
Sträcka: 224 km

Etapp 4 Tyinkrysset – Folldal
Datum: 6/2 – 23/2
Antal dagar: 10 färddagar, 2 vilodagar, 2 extradagar
Sträcka: 213 km

Etapp 5 Folldal – Meråker
Datum: 23/2 – 9/3
Antal dagar: 10 färddagar, 1 vilodag, 3 extradagar
Sträcka: 226 km

Etapp 6 Meråker – Hattfjelldal
Datum: 9/3 – 27/3
Antal dagar: 14 färddagar, 2 vilodagar, 2 extradagar
Sträcka: 339 km

Etapp 7 Hattfjelldal – Bolna
Datum: 27/3 – 4/4
Antal dagar: 6 färddagar, 1 vilodag, 1 extradag
Sträcka: 159 km

Etapp 8 Bolna – Ritsem
Datum: 4/4 – 15/4
Antal dagar: 9 färddagar, 1 vilodag, 1 extradag
Sträcka: 227 km

Etapp 9 Ritsem – Abisko
Datum: 15/4 – 23/4
Antal dagar: 5 färddagar, 1 vilodag, 2 extradagar
Sträcka: 126 km

Etapp 10 Abisko – Kilpisjärvi
Datum: 23/4 – 1/5
Antal dagar: 6 färddagar, 1 vilodag, 1 extradag
Sträcka: 156 km

Etapp 11 Kilpisjärvi – Maze
Datum: 1/5 – 11/5
Antal dagar: 8 färddagar, 1 vilodag, 1 extradag
Sträcka: 188 km

Etapp 12 Maze – Nordkap
Datum: 11/5 – 23/5
Antal dagar: 11 färddagar, 1 vilodag, 1 extradag
Sträcka: 260 km

 

Annonser